Analýza deformací

http://www.vugtk.cz

Výpočet analýzy deformací z opakovaného zaměření geodetické sítě s grafickým zobrazením výsledků do topografického či tematického podkladu.


OBSAH

Principy výpočtu

Titulní stránka

Registrace

Stránka projektů

Vytvoření nového projektu

Mapové okno

Vložení uživatelské vrstvy


Formát vstupních dat

Formát výstupních dat


VYUŽITÍ

Sledování pohybů např. poddolovaného území

Na základě polohových změn bodů geodetické sítě, které jsou určeny právě jejím opakovaným zaměřením, se vypočtou nejprve parametry diskrétně vyjádřeného pole posunů, což jsou posuny interpolované do čtvercové sítě a poté dále z nich parametry opět diskrétně vyjádřeného pole deformací, charakterizované tenzory napětí (extenzí a kompresí).

Nejde tedy o určení polohy bodů v obvyklém smyslu, jak jsou geodeti zvyklí, ale o určení jejich posunů, z nichž se poté určují deformace sítě, které budeme považovat za deformace daného vy‘etřovaného území (v případě splnění určitých podmínek pro rozmístění geodynamických bodů atd.).

Je důležité poznamenat, že v‘echny posuny jsou závislé na zvoleném souřadnicovém rámci. Naproti tomu v‘echny parametry deformací z posledních rovnic, kromě směrníků ψ a φ, jsou nezávislé na použitém souřadnicovém rámci. Znamená to, že pouze deformace jsou objektivním měřítkem pro odhalení reálných geodynamických trendů ve vy‘etřovaném území. To je význam jejich výpočtu a užití v praxi.


Požadavky na systém

Chcete-li používat aplikaci Analýza deformací, musíte mít:

připojení k internetu,

jeden z následujících internetových prohlížečů, na kterých je aplikace testována – Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3, Opera 10, Google Chrome 5, Safari 5.

Pro zobrazení modulu 3d nainstalovanou Java virtual machine.

Pro zobrazení KML - Google EarthAktualizace Helpu: 10.10.2010